Home

Каталожната книжка със Стаите в спектъра.
Вземете я от всяка Spectroom Стая. Играйте с отстъпки.

  • Кои Стаи можете да изиграете с отстъпка?

Всички ескейп стаи на брандовете Room 66, SAW, Hour Escape, 3KEY, Enigmania, Brainwatch, Infinity Escape, Horror House и Escape Reality

  • Как да получа книжка Spectrooms?

При първата си игра, в която и да е от участващите Стаи, екипът ти ще получи безплатно една каталожна книжка, в която ще е ударен печатът на съответната Стая. Споделяй впечатленията си след всяка игра в най-популярния български escape room портал vsichkistai.bg, a Spectrooms ще ви дадат отборна отстъпка -10 лв. за вашата следваща игра. Защото Вашето мнение е важно за нас и за всички фенове на ескейп стаите.

  • Отстъпката при какви условия важи?

Отстъпката от 10 лв. важи за отбор за всяка една Spectrooms Стая и не се комбинира с други отстъпки или промоции. Задължително е да носиш картата със себе си.

Организатори на Spectrooms промоцията

Spectrooms - escape games in Sofia

Amusement & Theme Park
634

Spectrooms - Стаи на загадките и градски куестове: Room 66, Saw, Hour Escape, 3KEY, Escape Reality, Enigmania, Infinity Escape, Brainwatch и Horror House.

Spectrooms - escape games in Sofia

3 months 2 weeks ago

Spectrooms - escape games in Sofia

7 months 2 weeks ago

'Филмирай се в парка' "отвори врати" и ви очакваме в Борисовата градина.

Spectrooms - escape games in Sofia

Spectrooms - escape games in Sofia

7 months 3 weeks ago

С ужасяващ трепет представяме най-новата mind blowing ескейп емоция в Спектъра - Horror House. 😱😬👍 Редно е да сте уплашени. Задължително е да разберете ЗАЩО! Можете да изиграете HORROR HOUSE с каталожната книжка на Spectrooms и да ползвате фенската отстъпка по условията на промоцията. Horror House Bulgaria

Spectrooms - escape games in Sofia

Spectrooms - escape games in Sofia

7 months 3 weeks ago

😆👀✌️Чакахте я дълго е ето я! Новата SPECTROOMS книжка! Пълна със стаи на загадките и градски куестове от целия спектър на ескейп емоциите! 💪За първи път освен всички доказали се игри и всички новоизгряли escape room-ве в нея ще видите и предстоящите нови стаи до края на година! Поискайте своята нова SPECTROOMS каталожна книжка след игра в която и да е от стаите на: Horror House Bulgaria Escape room ENIGMANIA - The Experiment Infinity Escape - Real Life Escape Rooms Brainwatch Escape Rooms Escape Reality 3 Key Rooms Room 66 Ескейп стаи в София - Hour Escape SawRoom - Real…

Spectrooms - escape games in Sofia

Положението тази вечер е такова едно... Страшно... 🎃👹🤡👺☠️ Играеш ли! spectrooms.bg Всички ескейп изживявания