Home

Каталожната книжка със Стаите в спектъра.
Вземете я от всяка Spectroom Стая. Играйте с отстъпки.

  • Кои Стаи можете да изиграете с отстъпка?

Всички ескейп стаи на брандовете Room 66, SAW, Hour Escape, 3KEY, Enigmania, Brainwatch, Infinity Escape и Escape Reality

  • Как да получа книжка Spectrooms?

При първата си игра, в която и да е от участващите Стаи, екипът ти ще получи безплатно една каталожна книжка, в която ще е ударен печатът на съответната Стая. В следващите 30 дни можеш да запазиш следващата си Spectrooms Стая, която ще изиграеш с 10 лв. отстъпка на отбор, ако носиш книжката със себе си. Всяка следваща игра ти дава нови 30 дни за резервация с 10 лв. отстъпка на следващата Spectroom Стая.

  • Отстъпката при какви условия важи?

Отстъпката от 10 лв. важи за отбор за всяка една Spectrooms Стая и не се комбинира с други отстъпки или промоции. Задължително е да носиш картата със себе си и последният печат да е с дата от последните 30 дни.

  • Ами ако не успеем да играем отново в следващите 30 дни?

Запазете книжката си. Можете да я дадете на друг екип, който да се възползва вместо вас, или да я занесете при следващата си Spectrooms игра. Там ще бъде презаверена с нов печат и отстъпката ще важи отново при следващата ви игра по условията на промоцията.

Организатори на Spectrooms промоцията

Spectrooms - escape games in Sofia

Amusement & Theme Park
582

Spectrooms - Стаи на загадките и градски куестове. Room 66, Saw, Hour Escape, 3KEY, Escape Reality, Enigmania и Brainwatch

Spectrooms - escape games in Sofia

Spectrooms - escape games in Sofia

10 hours 55 minutes ago

Spectrooms - escape games in Sofia updated their cover photo.

Spectrooms - escape games in Sofia

Положението тази вечер е такова едно... Страшно... 🎃👹🤡👺☠️ Играеш ли! spectrooms.bg Всички ескейп изживявания

Spectrooms - escape games in Sofia

6 months 3 weeks ago

#КвАРТал Фест с неговите #шарениХора от #Spectrooms! Беше купон и супер възможмост да си поприказваме с вас, настоящи и бъдещи ескейп фенове! А следващите ни срещи да са на наш escape the room терен! 😉😜😊 spectrooms.bg Всички ескейп изживявания

Spectrooms - escape games in Sofia

Spectrooms - escape games in Sofia

6 months 3 weeks ago

София ще е истински арт с #Квартал Фестивал този уикенд! 🤩Ние, създателите на стаите от #Spectrooms, ще бъдем част от атмосферата на събитието, за да се срещнем с вас, ескейп фенове! 🤗Търсете нашите усмихнати #шарениХора на КвАРТал Фест, защото ще раздаваме отстъпки... Ако си ги спечелите... МУХАХА! 🤪😜😁😘

Spectrooms - escape games in Sofia

10 months 1 week ago

'Филмирай се в парка' "отвори врати" и ви очакваме в Борисовата градина.