The lottery of spectrooms.bg 23.06.2019

ТОМБОЛА на SPECTROOMS.bg

за 7 БЕЗПЛАТНИ ИГРИ

всяка от които е за екип от 2-ма души

Vintage Party София 23.06.2019

ПРАВИЛА

ПРАВО НА УЧАСТИЕ има всеки преминал успешно куеста (играта) на 23.06.2019 г. по време на Vintage Party София в Докторската градина, който запази получената SPECTROOMS книжка и попълни в талона за участие номера ѝ, две имена, телефон и ел. поща за връзка.

НАГРАДИТЕ 7 бр. игри за екипи от 2-ма – по една от 7-те организатора на куеста. Спечелените игри (в Стая на загадките или на градски куест) могат да бъдат ползвани до 23.09.2019 г. В случай, че се ползват от отбор от повече от 2-ма члена, следва да се направи доплащане според официалните цени на Стаята.

ТЕГЛЕНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ – до 28.06.2019 г. видеото от тегленето на томболата ще се качи на https://www.facebook.com/SpectroomsSofia. Всички участници ще бъдат уведомени по мейл.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ – организаторите ще се свържат с печелившите, за да ги уведомят игра/куест на коя Стая на загадките печелят. Печелившите удостоверяват правото си, показвайки книжката, с чиито сериен номер участват в томболата.

Организаторите се задължават да съхраняват стриктно и да ползват изисканите лични данни единствено за целите на описаната томбола, както и да не ги предоставят на трети лица. Данните ще се съхраняват в срок до 30.09.2019 г.

Ако желаете данните ви да бъдат заличени е достатъчно да ни пишете за това на info@spectrooms.bg.

Организатори на играта и томболата: https://spectrooms.bg/#Organisers.